Bestilling af registrerede varemærker,
TM og (R) samt forundersøgelser m.v.

ABCDESIGN REKLAMEBUREAUET
København: +45 70214440 lokal 294
Odense: +45 70211000 lokal 298
Ã…rhus: +45 70217777 LOKAL 240
TYSKLAND: +49 511802883
SEO Søgemaskineoptimering, Søgemaskine optimering og Internet Markedsføring, RSS, XML, RSS SEO, AdWords, SEO Webdesign, SEO, SEO TOP5

     

ET REGISTRERET VAREMÆRKE ELLER FÆLLESMÆRKE GIVER MERE FORBRUGERTILLID, BEDRE MARKEDSPOSITION, KONKURRENTFORDELE,
FORBEDRET SEO OG  JURIDISK BESKYTTELSE.

Hvad er et registreret varemærke?

Et Registreret Varemærke kan oprettes for alle navne, produktnavne, firmanavne og domænenavne og er en særdeles god investering. Et registreret varemærke giver nemlig både forbrugertillid og juridisk retsbeskyttelse. ABCDESIGN har siden 1985 registreret varemærker i Danmark og i udlandet i de mange brancher og klasser. Varemærker positionere også en virksomheds produkter og ydelser overfor konkurrenter på markedet.

Registreret Varemærke og Registrerede Varemærker giver en juridisk beskyttelse og samtidigt en god positionering i forhold til andre uregistrerede varemærker.Varemærker giver Forbrugertillid og soliditet.

Et registreret varemærke udstråler soliditet, kvalitet og giver forbrugertillid. Derfor øges omsætningen og det er mere regelen end undtagelsen at varemærker tjener sig hjem på få måneder. Dette betydet at udgiften til et varemærke snarere er en indtægt end en udgift.

Overvågning af registrerede varemærker eller indgivne registreringer af danske og/eller udenlandske varemærker med BUSINESS BUILDING BRAND MONITOR.

ABCDESIGN tilbyder løsninger for overvågning af benyttelse af firma- og produktnavnes krænkelser i søgemaskiner og generel medieovervågning. Se Varemærke Overvågning (Brand Monitor)

Registreret varemærke med Corporate ID pakke.

ABCDESIGN tilbyder et komplet Corporate ID pakke som sikrer din visuelle identitet hvilket omfatter logo og slogan med psykologisk design og høj signalværdi med et varemærke. Pakkens pris er 4.995,- for nydesign og 1.995,- for redesign. Skal du blot have indsat dit (R) eller TM korrekt i eksisterende logo eller produktnavn med den korrekte placering og skrifttype er prisen 995,-

Hvilke varemærker kan beskyttes?

Typisk kan man beskytte produktnavne, servicenavne, domænenavne, logoer, ord, slogans, familienavne, efternavne, kaldenavne, kunstnernavne, lyde, video, teknologinavne, former, design og i reel praksis kan alle kendetegnstyper registreres som varemærke.

Hvordan registreres et varemærke og ibrugtagningskrav af registrerede varemærker? 

I næsten alle lande kræves en registrering af et varemærke før man kan opnå eneret. Der er dog i enkelt lande undtagelser herunder f.eks. Danmark hvor varemærke ret opnås alene ved brug af varemærket. For at denne varemærke ret kan stadfæstes kræves det, at varemærket bruges kontinuerligt og det er her vigtigt, at brugen ikke må ophøre i en periode fordi retten til varemærket derfor fortabes. Denne varemærkeret skal kunne dokumenteres og såfremt at dokumentationen ikke er i orden fortabes varemærkeretten. Varemærke retten skal ibrugtages inden der er gået 5 år hvorefter en 3. part kan kræve varemærket ophævet grundet manglende anvendelse.

Hvilke krav og fordele er der ved et Registreret Varemærke ?

Varemærker skal fornyes hvert 10 år og kan således forsætte i det uendelige. Varemærker behøver IKKE være nyt på registreringstidspunktet. De fleste varemærker er allerede benyttet på markedet forinden en registrering. Fra registreringstidspunkter og 6 måneder frem opnår man endvidere en prioritetsret. Denne prioritetsret giver ret til at videreføre varemærkeansøgninger i andre lande. Der findes to systemer til videreførelse af varemærker for virksomheder der ønsker globalisering og samtidig registrering i flere ande på samme tid, nemlig Madrid-protokol forordningen og EF-varemærkesystemet

Madrid-protokolsystemet for registrering af varemærker i mange lande samtidigt

Madrid protokolsystemet til registrering af varemærker, er beregnet for globalisering og sikring af dine mærker og er ratificeret af 78 lande, heriblandt flere EU-lande, østeuropæiske lande samt Japan, Australien, Kina og USA. Madrid-protokolsystemet tilbyder en mulighed for at samregistrere alle varemærkeregistreringer i én registrering gældende for de lande der registreringen ønskes oprettet i. Det kræver dog at der allerede er en varemærke registrering i et af de ratificerende lande f.eks. Danmark. Såfremt der opstår problemer i et enkelt land kan registreringen alligevel gennemføres for de øvrige lande. Det tager fra 6-12 måneder fra ansøgningstidspunkt til udstedelse, inklusive evt. forundersøgelser, såfremt der ikke fremkommer indsigelser.
Se oversigt over Madrid Protokol medlemslande

EU Varemærke Systemet for registrering af varemærker som et EU varemærke m.v.

EU Varemærke Systemet tillader at én enkelt registrering giver varemærke beskyttelse i alle EU-lande tillige med kommende nye medlemslande i EU. Systemet fungerer dog som et enten/eller system hvor der er et specificeret krav om at en registrering kan gennemføres i alle EU-lande. Det tager fra 6-10 måneder fra ansøgningstidspunkt til udstedelse, såfremt der ikke fremkommer indsigelser inklusive evt. forundersøgeser. EU er et marked der dækker 27 medlemslande med tilsammen næsten 500 millioner personer, og dette marked er derfor det mest naturlige valg når virksomheden ønskes globaliseret.   Se EU medlemslande

ABCDESIGN leverer varemærker billigere med fere faciliteter end nogen konkurent?

ABCDESIGN er etableret i 1983 og er således kompetent rådgiver og partner indenfor nationale og internationale varemærker. ABCDESIGN tilbyder en klar varemærkestrategi og kan hurtigt vurdere et varemærke via forundersøgelser og endelig anbefale en strategi eller vurdere om en given varemærkeregistrering kan krænke eksisterende varemærker. ABCDESIGN foretager således forundersøgelser, registrering og foretager fornyelser. ABCDESIGN´s 2 højesterets-advokater yder også bistand ved krænkelser af varemærket og ved eventuelle sagsanlæg samt såfremt dit varemærke krænkes.

Varemærker giver Juridisk beskyttelse.

Dertil kommer den juridiske beskyttelse af varemærket. Med køb af et varemærke kan du beskytte navnet i 3 klasser eller flere såfremt dette ønskes. Dette betyder at ingen anden konkurrent eller anden branche kan benytte dette varemærke uden at betale afgift til varemærke indehaveren. Et registreret varemærke er en entydig rettighed der har il hensigt at sikre varemærkeindehaveren flere juridiske rettigheder på et marked og står således over domænenavne, retten til tekstanvendelse eller efterligninger m.v. og en krænker af dit varemærke kan stævnes uden videre for ikke at overholde god markedsføringsskik og for at snylte på eller krænke dit varemærke og kan endvidere dømmes efter paragraffer om ond hensigt m.v.

Om registrering af Varemærker og lovgivning om intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret.

Et varemærke er en intellektuel ejendomsret eller rettighed som kan sælges som enhver anden vare. Ejerskabet kan være i selve driftsselskabet, men det er ofte moderselskabet eller holdingselskabet der ejer rettigheder for underliggende selskaber. Da der ikke er en fuldstændig harmonisering og at lovgivningen kan være forskellige fra land til land skal derfor som minimum foretages en grundundersøgelse forud for registreringen af et varemærke.

Se også:
http://www.ft.dk/Samling/20031/lovforslag_som_vedtaget/L198.htm
Se også:
http://www.europarl.eu.int/factsheets/3_4_4_da.htm
Se også:
EU Parlamentets IP lovgivning

Hvem kan eje varemærker?

Enhver juridisk enhed såsom en privatperson, en virksomhed, en forening, et amt, en kommune, en statslig virksomhed kan eje et varemærke. I denne forbindelse har staten ikke særlige rettigheder men ansøger på lige vilkår som en virksomhed i de fleste lande.

Køb og salg af varemærker?

Enhver kan sælge sit registrerede varemærke og enhver kan købe et allerede registreret varemærke. Der forekommer ofte køb af allerede registrerede varemærker, såfremt varemærket man ønsker er optaget i de klasser man ønsker. Fordelen er at man undgår en lang tid med registrering, men samtidigt må man affinde sig med at disse varemærker oftest sælges til overpriser. ABCDESIGN kan tage kontakt til en varemærkeindehaver såfremt din virksomhed ønsker at købe og dermed forhandle en pris på vegne af din virksomhed.

Nationale lovgivninger kan være forskellige.

"Eksklusive rettigheder er tilsammen med intellektuel ejendomsret, industriel ejendomsret og kommerciel ejendomsret underlagt nationale lovgivninger. Dette betyder at den lokale lovgivning er gældende for det land man opererer. Desværre har medlemsstaterne ikke indgået en harmonisering af disse lovgivninger. Det eneste kompromis a kunne etableres rettigheder som virksomhederne ville kunne anvende parallelt til de nationale rettigheder. Derfor anbefales en grundig forundersøgelse de klasser og lande man vil opererer i. Se priserne herfor herunder.

Hvad kan registreres som varemærke?

Helt almindelige navne og specifikke produktnavne kan registreres. Det kræver dog en forundersøgelse, der samtidigt kan undersøge og klarlægge varemærkers registrering og anvendelse, i alle klasser i alle verdensdele, for at sikre der ikke kommer komplikationer, sagsanlæg eller andre forudsigelige hændelser. En forundersøgelse er således både sund fornuft og en hensigtsmæssig investering.

Hvad kræves der?

Først skal der laves en rapport om varemærket eller de varemærker der ønskes registreres. Dernæst kan varemærkerne registreres. Processen kan tage 3-6 måneder for danske varemæker og indtil 12 måneder for udenlandske varemærker forudsat der indsendes fyldestgørende dokumentation i form af tegninger af varemærket, firmanavnet, logoet, produktnavnet eller lignende. Denne dokumentation skal verificeres af ABCDESIGN som herefter opretter en egentligt registrering efter en evt. forundersøgelse. Forundersøgelsen sker dels offline og online. Herefter kan en registrering finde sted. Såfremt ingen andre forinden har indgivet anmodning og registrering af samme varemærke i de klasser du ansøger om, kan det forventes at varemærket tildeles til din virksomhed, såfremt der ikke kommer indsigelser i klageperioden.

Global Market Manager.

I forbindelse med anvendelse af GMM systemet kan alle domæner og varemærker indtastes med juridisk ansvar m.v. med automatisk oversættelse til flere sprog. Læs mere om Global Market Manager som er baseret på Joomla CMS.

Business Building for varemærker, patenter, brugsmodel- og design beskyttelse.

Copyright beskyttelse, patenter, Brugsmodel beskyttelse, Design beskyttelse og Registrerede Varemærker (R) TM ©®™ kan markedsføres, beskyttes og SEO søgemaskine optimeres via Business Building. ABCDESIGN har ca. 170 forhandlere i Danmark til dette. Dette er en ekstra fordel når du bestiller via ABCDESIGN. Denne fordel opnås i hvert eneste land i hele verden, da markedsføring kan målrettes individuelt

Domæneregistrering. ABCDESIGN registrerer domæner i samtlige lande i verden. Prisen er for .DK og udenlandske domæner er 9,- ABCDESIGN registrerer som regel varemærker og domæner samtidigt på de markeder, da begge registreringer kan have juridisk effekt og konsekvens.

Et registreret varemærke kan  udvides med følgende ABCDESIGN registreringer:

  • Registrated TradeMark TM som har værdi og beskyttelse udenfor EU - produkter for export skal næsten altid samtidigt registreres som et Trademark. Husk der skal betales en selvstændig forundersøgelse FØR vi kan registrerer Trademarks.
    Bemærk visse lande ikke tillader ® hvis varemærket ikke er registreret i dette land. Her kan man så benytte TM betegnelsen.

  • Fællesmærker, Kollektivmærker og Garantimærker er varemærker som er kollektive beregnet for brug i foreninger, sammenslutninger og organisationer. Ordet forening er i den betydning ikke defineret og derfor mange muligheder for ejerskab. Advokatsamfundet og Danmarks biavlerforening er eksempler herpå. Typisk er der tale om brancheforeninger og dennes medlemmers ret til at benytte en betegnelse.

  • Patent registrering og beskyttelse. ABCDESIGN forundersøger og registrerer patenter med juridisk beskyttelse og patentretslig rådgivning af vor jurist.

  • Brugsmodel registrering og beskyttelse. ABCDESIGN forundersøger og registrerer om Brugsmodel beskyttelse med juridisk beskyttelse og dels brugsmodel rådgivning.

  • Design registrering og beskyttelse. ABCDESIGN forundersøger og registrerer Design beskyttelse med juridisk beskyttelse og dels Design rådgivning.

Kontakt os på 70214440 lokal 280 for yderligere information om varemærker, patenter, brugsmodeller og design beskyttelse eller udfyld formularen herunder for direkte online bestilling af dine varemærker. Husk max. 10 varemærker pr. formular.

 

 

 

 

ABCDESIGN REKLAMEBUREAU PHONE: +45 70214440 COPYRIGHT ©® 1983-2009 BY ABCDESIGN.DK

For bestilling af forundersøgelse og/eller et registreret varemærke - udfyld venligst nedenstående formular:

Nr.: Beskrivelse: Bestil Pris:

Registreret Varemærke eller Fællesmærke bestilling: ®

1203 Grundgebyr for oprettelse af registrerede varemærker (R) 1.880,00
1201 Forundersøgelse af kommende registrerede varemærker (oprettelse og grundgebyr) 3.360,00
1202 Søgerapport pr. 3 klasser, similaritetsanalyse, risikovurdering for TM eller Reg. varemærke 1.550,00

Registrated Trademark bestilling: TM

1003 Grundgebyr for oprettelse af registrerede varemærker TM i indtil 84 lande
(internationale varemærke gebyrer tillægges)
2.610,00
1001 Forundersøgelse af kommende registrerede varemærker (oprettelse og grundgebyr)
(internationale varemærke gebyrer tillægges)
3.990,00
1002 Søgerapport pr. 3 klasser, similaritetsanalyse, risikovurdering for TM eller Reg. varemærke
(internationale varemærke gebyrer tillægges)
995,00

Gebyr for Varemærke Registrering af Registrerede Varemærker:

1280 Express gebyr for afsendelse samme dag inkl. behandling 1.245,00
1282 Manual behandling af data, figurer og varemærke ansøgning 475,00
1211 Tillægsgebyr for hver klasse ud over 3 der er inkluderet - Der er i alt 45 klasser
Ønskes der derfor registrering i alle 45 klasser betales der for 42x480, efter de 3 er gratis
Antal: 480,00
1222 Gebyr for videreførelse til Madrid-Protokol registrering (indtil 78 lande) for eksisterende varemærke
(internationale varemærke gebyrer tillægges)
1.200,00
1223 Gebyr for videreførelse af EU varemærkesystemet for registrering i EU landende.
(internationale varemærke gebyrer tillægges)
1.200,00
1228 Gebyr for klassificering og undersøgelse af varemærke navne (internationale varemærke gebyrer tillægges) 1.200,00

Fornyelsesgebyrer & tillæg for udløb registreringsperiode + 20% forhøjelse

1410 Fornyelsesgebyr Grundgebyr 1.880,00
1420 Fornyelsesgebyr Tillægsgebyr for hver klasse ud over 3 480,00
1440 Gebyr anmodning om deling af en ansøgning/registrering for hver udskilt ansøgning eller registrering 1.600,00
1460 Gebyr for fremsættelse af indsigelse 2.000,00
1450 Gebyr for administrativ ophævelse 2.000,00
1470 Klagegebyr 3.200,00
1480 Gebyr for underretning til indehaver af varemærkerettighed (Ã…rligt gebyr)

800,00

1490 Gebyr for indlevering af International ansøgning (internationale varemærke gebyrer tillægges) 400,00

Registrering af varemærker i OHIP & WIPO International Trademarks

For danske varemærker til registrering i EU http://oami.europa.eu/en/office/marque/taxes.htm
For beregning af gebyrer ved indgivelse af dansk officielt registreret varemærke til WIPO: http://www.wipo.int/madrid/feecalc/FirstStep

Online bestilling for offentligt registrerede varemærker (DK+hele verden)

Kontotype:
Hjem hovedland eller område: (Bopæl)
Firmanavn eller Privatnavn (ejer af varemærke):
Navn:
Adresse 1:
Adresse 2:
Postnummer: By:
Telefon: JA TAK  ring mig op
Dit domænenavn:
E-mail adresse:
Ønsket varemærke navn: (max. 5 pr. formular HVIS
de har samme klasser, ellers kun 1 varemærke)

Varemærker kan være produktnavne,
servicenavne,  domænenavne, logoer,
ord, slogans, efternavne, fornavne, kunstnernavne,
ydelser, former, design m.v. Der er ingen restriktioner
udover hvad der evt. er registreret i forvejen indenfor
de klasser som ønskes.

De 3 kasser (K1, K2, K3) efter
varemærket er de 3 klasser inkl. i prisen. Efterlad
disse tomme hvis vi skal udfylde disse for dig.
Varemærke 1: K1: K2: K3:
Varemærke 2: K1: K2: K3:
Varemærke 3: K1: K2: K3:
Varemærke 4: K1: K2: K3:
Varemærke 5: K1: K2: K3:
Registrering i flere klasser end ovenstående 3 stk:
(bemærk ekstra gebyr pr. klasse)
Noter:
Ændring af logo (ABCDESIGN Pris 995,-) Ja, jeg ønsker ABCDESIGN laver dette og e-mailer dette til info (at) abcdesign . dk
Ændring af logo foretages af kunde eller anden: Nej, jeg ønsker selv eller dette bureau skal lave disse ændringer:
Angiv e-mail til bureau eller grafiker hos jer:
Advokat / Revisor / Distributør / Forhandler kode: (Udfyldes kun hvis du har en forhandleraftale med ABCDESIGN Læs mere)


Afsender erklærer accept af vore alm. salgs- og leveringsbetingelser samt national og/eller international betingelser og
lovgivning som er gældende for registrering af varemærker under de pågældende lande som der bestilles varemærker eller services til.

Alle priser er med forbehold for ændringer eks. 25% moms og i henhold til vore normale salgs- og leveringsbetingelser.